22 marca 2019

Stypendia św. Mikołaja: akcja Wiosną Stypendia Rosną 2019

W ramach programu Stypendia św. Mikołaja w pierwszy dzień wiosny startuje akcja „Wiosną Stypendia Rosną 2019”. Fundacja Świętego Mikołaja — organizator akcji — zaprasza wszystkie szkoły w Polsce do udziału i wspólnego działania na rzecz zdolnych i zaangażowanych uczniów z niezamożnych rodzin.

Celem akcji jest budowanie solidarnej więzi między uczniami, szkołami, absolwentami i społecznością lokalną, aby wspierać zdolnych oraz zaangażowanych społecznie uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności.

W ramach akcji:

  • Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli pt. „Charyzmatyczny lider – koordynator programu stypendialnego” (5 kwietnia w Warszawie, 26 kwietnia w Kielcach).

Agenda i rejestracja:

Każdy z uczestników otrzyma dyplom poświadczający udział w warsztatach z zakresu przywództwa i umiejętności liderskich oraz pakiet pomysłów do działania.

Możliwość przystąpienia do programu Stypendia św. Mikołaja i pozyskania dodatkowych funduszy na stypendia w swojej szkole. W ramach akcji Wiosną Stypendia Rosną Fundacja Świętego Mikołaja podwoi wszystkie zebrane przez szkołę środki na stypendia dla uczniów, o ile szkoła zbierze w tym czasie min. 500 zł.

Akcja „Wiosną Stypendia Rosną” potrwa od 21 marca do 10 czerwca 2019 r.

Więcej o programie Stypendia św. Mikołaja znajduje się na stronie: https://stypendia.mikolaj.org.pl/