22 marca 2019

Szkolenie pocztów sztandarowych

W dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 7 w Kielcach przy ul. Zimnej 16 rozpocznie się szkolenie pocztów sztandarowych dla wszystkich poziomów szkół świętokrzyskich. Szkolenie poprowadzi Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii.

Wyposażenie pocztów:

  • sztandar,
  • szarfy,
  • strój dowolny.

Zgłoszenia szkół na szkolenie (ze wskazaniem imion i nazwisk uczniów) prosimy przesyłać do dnia 04.04.2019 r. na adres: szkola@sp7.kielce.eu lub faksem 41 36 76 958.

W szkoleniu mogą brać udział dwa składy pocztów — zasadniczy i rezerwowy.