22 marca 2019

Świętokrzyski Kongres Zawodowy

20 marca br. w Targach Kielce odbył się Świętokrzyski Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W wydarzeniu uczestniczyła Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pani Marzena Machałek. Udział wzięli również parlamentarzyści, organy prowadzące, dyrektorzy szkół, nauczyciele, regionalni pracodawcy reprezentujący branże, w których kształcą szkoły w województwie świętokrzyskim, izby rzemieślnicze oraz przedstawiciele urzędów pracy, związków zawodowych, środowisk związanych z kształceniem branżowym.

Celem kongresu było przedstawienie m.in.:

 • zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w znowelizowanym prawie oświatowym,
 • odbudowy prestiżu kształcenia zawodowego,
 • działań podejmowanych na rzecz szkolnictwa zawodowego w oparciu o potencjał szkół i zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy,

oraz

 • podpisanie umów pracodawców ze szkołą,
 • nagrodzenie pracodawców za współpracę i promocję kształcenia zawodowego.

Podczas kongresu Pani Wiceminister Marzena Machałek wręczyła wyróżnienia
7 pracodawcom województwa świętokrzyskiego z podziękowaniami za współpracę i działania na rzecz kształcenia zawodowego:

 • Odyssey ClubHotel w Kielcach,
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice „Starachowice” S.A,
 • Zakład Usług Elektroenergetycznych „ELGÓR” w Jędrzejowie,
 • Quickpack Polska SP. z o.o. w Jędrzejowie,
 • Trzuskawica S. A. w Nowinach,
 • Autoryzowany Diler KIA MOTORS AUTOCENTRUM PATECKI s.c w Kielcach,
 • I-TEL Paweł Bąk w Kielcach.

Zawarto porozumienie pomiędzy Kuratorium Oświaty w Kielecką a Agencją Rozwoju Regionalnego w Starachowicach dotyczące wspólnego wdrożenia i realizacji grantu w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Podpisano 3 porozumienia o współpracy pomiędzy:

 • Zespołem Szkół Przemysłu Spożywczego w Kielcach a Stowarzyszeniem „Nadzieja Rodzinie” w Kielcach,
 • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Jędrzejowie a przedsiębiorstwem „VANSTAR” Produkcja Rur Wydechowych w Jędrzejowie,
 • Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju a Grupą Polskie Składy Budowlane SA właściciela Hotelu Słoneczny Zdrój Medical SPA & Wellnes
  w Busku-Zdroju.

Kongresowi towarzyszyła Giełda Szkół i Uczelni. Podczas wydarzenia placówki oświatowe zaprezentowały swoją ofertę edukacyjną, z którą zapoznała się Pani Wiceminister, a także uczestnicy spotkania i uczniowie z regionu.

Odbyły się panele dyskusyjne:

 • PANEL I: „Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego”.
 • PANEL II: „Uczeń w centrum zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy”.

W trakcie trwania Kongresu Sekretarz Stanu Pani Marzena Machałek odwiedziła Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. gen Stefana Roweckiego „Grota” w Jędrzejowie.

Wizytę Wiceminister w regionie świętokrzyskim zakończyło spotkanie w Izbie Rzemieślników
i Przedsiębiorców w Kielcach z przedstawicielami rzemiosła.

Załączniki

Syntea Kongres Zawodowy Kielce
Data: 2019-04-04, typ pliku: PPTX, rozmiar: 11 MB