21 marca 2019

Prelekcje nt. Honorowego Dawstwa Krwi i Dawstwa Szpiku

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oferuje przeprowadzenie bezpłatnych zajęć edukacyjno-promocyjnych (np. prelekcji) o tematyce honorowego dawstwa krwi i dawstwa szpiku w szkołach lub na terenie Centrum Krwiodawstwa (Kielce, ul. Jagiellońska 66). W celu rezerwacji terminu należy skontaktować się telefonicznie z pracownikami działu Marketingu i Sprawozdawczości RCKiK w Kielcach: tel. 41 335–94-19 lub 20, 25, e‐mail: promocja@rckik-kielce.com.pl.

Z uwagi na duże zainteresowanie szkół podstawowych w 2018 r., Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa do współpracy zaprasza szczególnie szkoły średnie.

Po uzgodnieniu telefonicznym, należy wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia prelekcji – do pobrania w załączniku lub na stronie www.rckik-kielce.com.pl.