21 marca 2019

Stanisław Moniuszko – Wojewódzki Konkurs dla szkół – test wiedzy.

„Ojczyzno… Matko moja miła! – Stanisław Moniuszko — Rycerz Niepodległości” – test wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki.  

Z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki. Kuratorium Oświaty w Kielcach postanowiło upamiętnić postać wybitnego kompozytora i zachęcić uczniów województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym życia i twórczości Stanisława Moniuszki – „Ojczyzno… Matko Moja Miła! – Stanisław Moniuszko – Rycerz Niepodległości”.  Konkurs, w zależności od wieku uczniów, będzie realizowany w formie plastycznej oraz testu wiedzy o kompozytorze i jego dorobku artystycznym. Drugim działaniem w ramach organizowanego konkursu będzie Wojewódzki Konkurs dla szkół – test wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki.  

Serdecznie zachęcamy uczniów klas V‐​VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie realizowanym z okazji obchodów Roku Moniuszkowskiego. Szczegóły na temat warunków konkursowych i klauzula informacyjna są umieszczone w załącznikach.

Jednocześnie informuję, że etap plastyczny konkursu przeznaczony dla uczniów klas I‐​IV szkół podstawowych, zakończył się 21 marca 2019 r.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy pytania kierować do wizytatora Kuratorium Oświaty Piotra Zimocha telefon: 41 3421536; e‐​mail: piotr.​zimoch@​kuratorium.​kielce.​pl

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik

 

 

Załączniki

Test Wiedzy – Wojewódzki Konkurs dla szkół – Regulamin
Data: 2019‐​03‐​21, rozmiar: 187 KB
Test Wiedzy – Załącznik 1 (karta zgłoszenia)
Data: 2019‐​03‐​21, rozmiar: 566 KB