18 marca 2019

Informacja o wynikach etapu wojewódzkiego X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin”- Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów.

Etap wojewódzki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin” odbył się w dniu 06.03.2019, w Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 22.

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom gratulujemy.

Wyniki w załączniku.

Załączniki