18 marca 2019

Bezpłatne szkolenie komputerowe „ICT w nauczaniu”

Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o. (Niepubliczna Placówka Kształcenia Nauczycieli) zaprasza nauczycieli i pracowników pedagogicznych z terenu Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. z gmin: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Kielce, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Strawczyn, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk, na bezpłatne szkolenie komputerowe „ICT w nauczaniu”.

W ramach szkolenia nauczyciele mogą uzupełnić i nabyć nowe umiejętności w zakresie wykorzystania komputera i technologii multimedialnych w procesie nauczania (m.in. Ms Word, MS Excel, tworzenie prezentacji, testów on-line, wykorzystanie tablicy interaktywnej, bezpieczeństwo w sieci).

Termin szkolenia: kwiecień-czerwiec 2019 r.

W szczególności pierwszeństwem naboru objęci są kobiety i mężczyźni powyżej 50 roku życia.

Wszelkie informacje o projekcie na witrynie internetowej projektu http://eobywatel2018.psi.kielce.pl i w biurze projektu: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne, ul. Kościuszki 11 25-310 p.214 tel.: 41 343-05-80/512-503-751.