3 marca 2020

XX Ogólnopolski Konkurs Papieski

Konkurs Papieski organizowany przez Ochotnicze Hufce Pracy jest żywym pomnikiem św. Jana Pawła II i przyczynia się do zgłębienia jego nauczania.

Konkurs adresowany jest do wszystkich uczestników Ochotniczych Hufców Pracy oraz młodzieży szkolnej z całej Polski. Na konkurs można nadsyłać prace plastyczne i fotograficzne.

Szczegółowe informacje: http://www.konkurs-papieski.com/