18 marca 2019

Informacja dla uczestników Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla uczniów szkół licealnych

Uczestnicy I części etapu centralnego – lista uczniów znajduje się na stronie internetowej Olimpiady Historycznej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla szkół licealnych   www​.olimpiadalosyzolnierza​.pl – proszeni są o zgłoszenie się w dniu 28 marca 2019 r. na godzinę 10.00 do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 4.

Informacji o konkursach udziela starszy wizytator Bożena Zielińska  tel. 41 342 16 27.