18 marca 2019

Informacja dla uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

Uczestnicy etapu wojewódzkiego – lista uczniów znajduje się na stronie internetowej konkursu www​.losyzolnierza​.pl – Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” dla szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa świętokrzyskiego proszeni są o zgłoszenie się w dniu 28 marca 2019 r. na godzinę 10.00 do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach, ul. Gagarina 4.

Informacji o konkursach udziela starszy wizytator Bożena Zielińska  tel. 41 342 16 27.