8 kwietnia 2019

Dzień otwarty w Liceum Ogólnokształcącym w Nowinach

Liceum Ogólnokształcącym w Nowinach zaprasza na dzień otwarty 12 kwietnia 2019 r. o godz. 17:30.

Szczegółowe informacje: http://​www​.zsp​-nowiny​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​1​2​-​a​r​t​y​k​u​l​y​-​n​a​-​s​t​r​o​n​i​e​-​g​l​o​w​n​e​j​/​4​4​6​-​d​z​i​e​n​-​o​t​w​a​r​t​y​-​l​o​-​w​-​n​o​w​i​n​ach