15 marca 2019

Ogólnopolski konkurs dla nauczycieli „Moja Niepodległa” – wyniki

Konkurs „Moja niepodległa” został zorganizowany i przeprowadzony przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie na przełomie 2017 i 2018 roku.

Na konkurs napłynęło 139 prac w sześciu kategoriach – lekcja lub uroczystość w trzech grupach wiekowych: oddziały zerowe i klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VII szkoły podstawowej i oddziały gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe.

Ideą konkursu było stworzenie bazy pomocy dydaktycznych z okazji świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z prac, które zostały przysłane, komisja konkursowa wyłoniła sześć najlepszych, po jednej z każdej kategorii.

Laureatem konkursu dla nauczycieli na scenariusz lekcji lub uroczystości szkolnej związanej z Narodowym Świętem Niepodległości „Moja Niepodległa” z województwa świętokrzyskiego została pani Bernadeta Zientara ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pińczowie, która przygotowała scenariusz trzydniowego cyklu zajęć dla klas I-III pod tytułem: „Polska dzisiaj i przed laty – cykl zajęć o charakterze patriotycznym”.

Szczegółowe informacje: https://szczecin.ipn.gov.pl/pl9/aktualnosci/41626,Ogolnopolski-konkurs-dla-nauczycieli-Moja-Niepodlegla-wyniki.html