15 marca 2019

Bezpłatne dzienne studia podyplomowe dla absolwentów studiów magisterskich z filologii polskiej, historii, matematyki lub biologii

W roku akademickim 2019/​2020 Szkoła Edukacji zaprasza na studia w ramach jednej z czterech ścieżek nauczycielskich:

  • język polski
  • historia i wiedza o społeczeństwie
  • matematyka
  • biologia z przyrodą

Kto może przystąpić do rekrutacji? Każdy absolwent magisterskich studiów kierunkowych: filologii polskiej, historii, matematyki lub biologii – w przypadku dwóch ostatnich w grę wchodzą także kierunki pokrewne, np. fizyka, chemia, biotechnologia czy ochrona środowiska. Kandydować mogą także czynni nauczyciele ze stażem pracy do 10 lat.

Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 24 kwietnia 2019.

W przeciwieństwie do tradycyjnych studiów podyplomowych, w Szkole Edukacji nauka odbywa się w trybie dziennym – dzięki temu studenci zdobywają opartą na badaniach wiedzę akademicką, ale też możliwość jej natychmiastowego wypróbowywania w prawdziwym środowisku szkolnym podczas praktyk w wyselekcjonowanych placówkach.

Ze względu na tryb zajęć, studiów nie da się połączyć z pracą na pełen etat. Właśnie dlatego studenci mogą liczyć na wsparcie od fundatora – Polsko‐​Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Szczegółowe informacje: https://szkolaedukacji.pl/rekrutacja-2019–2020/