27 listopada 2013

Placówki oświatowo-wychowawcze w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki.

Generowanie wykazu: Placówki oświatowo-wychowawcze w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO