15 marca 2019

II Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Science Movie”.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych z terenu całej Polski.

Uczniowie mają za zadanie przygotować film prezentujący jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

Więcej informacji na stronie internetowej pod adresem: https://www.urszulanki.lublin.eu/science-movie-2019-80977