26 listopada 2013

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w województwie świętokrzyskim – wykaz z RSPO

Poniższy wykaz jest generowany z Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), który jest nadzorowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zmiany w RSPO mogą być dokonywane jedynie przez właściwe terenowo jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz jest ułożony alfabetycznie wg nazwy jednostki. Proszę kliknąć poniższy przycisk, aby zobaczyć wykaz: