14 marca 2019

Edukacja włączająca, zadania szkoły – relacja z warsztatów dla nauczycieli

W dniu 11 marca 2019 r. z inicjatywy Kuratorium Oświaty w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyły się warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych z województwa świętokrzyskiego w ramach projektu „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.

Spotkanie otworzyli Starosta Kielecki, Pan Mirosław Gębski oraz Wicestarosta Kielecki, Pan Tomasz Pleban podkreślając potrzebę wsparcia nauczycieli w realizacji zadań związanych z organizacją kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pani Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty w swoim wystąpieniu podkreśliła, iż zagadnienia związane z edukacją włączającą są jednym z priorytetowych działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pan Zbigniew Wojciechowski, Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii Kuratorium Oświaty w Kielcach przypomniał zebranym pedagogom o inicjatywie Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty powołania Punktów konsultacyjnych i ich roli we wspieraniu szkół ogólnodostępnych w edukacji uczniów z niepełnosprawnościami.

Współorganizatorom warsztatów – Dyrektorom Powiatowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bodzentynie, Chmielniku i Piekoszowie podziękowania wręczyli Pani Katarzyna Nowacka, Świętokrzyski Wicekurator Oświaty i Starosta Kielecki, Pan Mirosław Gębski.

Zajęcia dla nauczycieli poprowadzili specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych powiatu kieleckiego. Znakomitym wprowadzeniem do tematyki warsztatów była prezentacja przygotowana przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Kielcach na temat zadań szkoły w kontekście edukacji włączającej.