13 marca 2019

Podwójne spotkanie autorskie w Muzeum Historii Kielc

Muzeum Historii Kielc zaprasza na podwójne spotkanie autorskie 20 marca o godz. 18.00. Gośćmi spotkania będą Anna Myślińska oraz Teresa i Zdzisław Sabatowie, którzy opowiedzą o swoich najnowszych książkach.

Książka „Cmentarz Partyzancki w Kielcach” autorstwa Teresy i Zdzisława Sabatów jest kolejnym wydawnictwem tej pary autorskiej w serii „Sabat dla cmentarzy” poświęconym kieleckim cmentarzom. Tym razem jest to publikacja poświęcona wyłącznie cmentarzowi wojennemu (partyzanckiemu) przy ul. Ściegiennego. Autorzy pokrótce opisali dzieje i rozplanowanie cmentarza. Wieloletnie poszukiwania pozwoliły im też na ustalenie wielu nazwisk osób pochowanych dotychczas jako „Nieznane ofiary zbrodni hitlerowskiej”. Książka jest więc swego rodzaju słownikiem biograficznym osób spoczywających na tym cmentarzu, niezwykle przydatnym do badań historycznych i genealogicznych. Opracowanie wydano na zlecenie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Książka Anny Myślińskiej „Obrona Lwowa w malarstwie polskim 1918–1939” przywraca społecznej pamięci Polaków setną rocznicę walk o Lwów toczonych w listopadzie 1918 r. Jest też jednym z akcentów obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Poświęcona jest walkom o Lwów toczonym w latach 1918–1919 oraz kultywowaniu pamięci o tym wydarzeniu i jego bohaterach. W głównej części omawia przede wszystkim, „znane nie tylko w samym Lwowie, ale również na terenie całej Rzeczypospolitej”, a dzisiaj w większości zapomniane obrazy przedstawiające obronę Lwowa. Opisuje również ich późniejszą ekspozycję, m.in. w otwartym w dwudziestą rocznicę obrony miasta Muzeum Obrony Lwowa, reprezentacyjnych gmachach miasta, wystawach i obchodach rocznicowych, a także w prasie i na pocztówkach. Publikacja jest wspólnym wydawnictwem Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Muzealników  Polskich.