11 marca 2019

Dzień Otwartych Drzwi Uniwersytetu Warmińsko-​Mazurskiego w Olsztynie

W trakcie Dnia Otwartych Drzwi przedstawiona zostanie oferta kształcenia oraz kryteria kwalifikacji kandydatów na I rok studiów w roku akademickim 2019/​2020.

Dzień Otwartych Drzwi Uniwersytetu uświetnią prezentacje Wydziałów, kół naukowych, agend studenckich oraz akademickich zespołów sportowych i artystycznych. Można będzie zwiedzić campus, laboratoria, pracownie, aule wykładowe, Bibliotekę Uniwersytecką, izbę tradycji i osiedle akademickie.

Eksperci Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży przedstawią wymagania dotyczące egzaminów maturalnych z języka polskiego, matematyki i języków obcych oraz omówią sposób przeprowadzania egzaminów maturalnych w 2019 roku (w załączeniu plan spotkań z Ekspertami OKE).

Informacje dotyczące przebiegu „Dnia Otwartych Drzwi” znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu: www​.uwm​.edu​.pl/​k​a​n​d​y​d​aci, a ewentualne pytania należy kierować do Biura ds. Studenckich Uniwersytetu Warmińsko-​Mazurskiego w Olsztynie, tel.: 89 524 51 51; 89 523 38 35 lub mailem: bss@​uwm.​edu.​pl.