11 marca 2019

Ogólnopolski Turniej Językowy

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie wraz z Fundacją I Liceum we Włoszczowie oraz Fundacją Centrum Edukacji dla Rozwoju serdecznie zapraszają  do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Językowym  organizowanym pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i wpisanym na listę konkursów przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Patronat honorowy nad turniejem sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Włoszczowski.

Turniej jest adresowany do uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i uczniów szkoły średniej z terenu całej Polski.

Regulamin Turnieju, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych do pobrania www.1-lo.pl z zakładki Konkursy

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

  1. Bożena Kaczor, tel. 698 179 118, b.kaczor@1-lo.pl;
  2. Magdalena Kuterasińska, tel. 606 895 210, m.kuterasinska@1-lo.pl