8 marca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w lutym 2019 r.

W lutym 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

1 ewaluacje problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

2 ewaluacje problemowe wskazane przez MEN w zakresie wymagań: Placówka wspomaga rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz umożliwia korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego; Placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

1 ewaluację problemową w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi.

Ewaluacje odbyły się w szkołach podstawowych, młodzieżowym domu kultury, szkolnym schronisku młodzieżowym i przedszkolu.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports