8 marca 2019

Informacja o realizacji ewaluacji zewnętrznej w styczniu 2019 r.

W styczniu 2019 r. wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach zrealizowali:

1 ewaluacje problemową wskazaną przez MEN w zakresie wymagań:  Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej; Uczniowie są aktywni; Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

2 ewaluacje problemowe w zakresie wymagań wybranych przez Kuratora Oświaty: Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacje odbyły się w szkole podstawowej i przedszkolach.

Raporty z ewaluacji zamieszczane są na stronie www.npseo.pl/action/raports