7 marca 2019

„Aktywna tablica” – rządowy program na lata 2017–2019 – składanie wniosków na 2019 rok

Szanowni Państwo
Przedstawiciele organów prowadzących szkoły
Dyrektorzy szkół podstawowych
w województwie świętokrzyskim

Kuratorium Oświaty w Kielcach uprzejmie przypomina o terminach składania wniosków w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-​komunikacyjnych „Aktywna tablica”. Zgodnie z § 8 pkt 1 ust. 2 oraz § 9 pkt 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-​komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401):

  • dyrektorzy szkół składają wnioski do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych do dnia 15 kwietnia br.
  • organy prowadzące szkoły występują z wnioskami o udzielenie wsparcia finansowego do Kuratorium Oświaty w Kielcach  IX Wieków  Kielc 3
    25- 516  Kielce  w terminie do dnia 30 kwietnia br.  – decyduje data wpływu do kancelarii kuratorium.

Jednocześnie kuratorium uprzejmie prosi o przekazywanie elektronicznych
wersji zestawienia szkół wnioskujących o wsparcie finansowe na zakup
pomocy dydaktycznych w formacie Excel na adres e‑mail: joanna.​zdziech@​kuratorium.​kielce.​pl

Do pobrania:

  1. Informacja o programie.
  2. Wzór wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego na działania w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-​komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men​.gov​.pl
  3. Zbiorcze zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie – załącznik nr 1 do wniosku
  4. Wzór wniosku szkoły do organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego
    na działania w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-​komunikacyjnych – „Aktywna tablica” – plik do pobrania ze strony men​.gov​.pl

Kazimierz Mądzik
Świętokrzyski Kurator Oświaty

Załączniki

Załącznik nr 1 do wniosku
Data: 2019-​03-​07, rozmiar: 31 KB
Informacja – Aktywna tablica
Data: 2019-​03-​07, rozmiar: 109 KB