7 marca 2019

Trwa konkurs Fundacji ING Dzieciom na bezpłatne 12-dniowe turnusy terapeutyczne w Wiśle

Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Na stronie internetowej https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-terapeutyczny znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin i wniosek oraz opis dotychczas zrealizowanych turnusów.

W konkursie mogą wziąć udział samorządowe placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe działające w zakresie prowadzenia codziennych zajęć edukacyjnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym, które w latach 2016 – 2018 nie uczestniczyły w organizowanych przez Fundację ING Dzieciom turnusach w Wiśle i/lub zostały zakwalifikowane do udziału w innym Turnusie Uśmiechu w 2019 roku. Fundacja ING Dzieciom czeka na pomysły na 12-dniowe turnusy terapeutyczne. Ważne, aby dzieci poznawały świat, uczyły się nowych rzeczy, nabierały nowych umiejętności.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy uczniów, wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Wnioski można składać do godz. 12:00 26 marca 2019 r. drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza na stronie https://www.ingdzieciom.pl/co-robimy/turnusy-usmiechu/aktualny-konkurs-turnus-terapeutyczny

Turnusy odbędą się w następujących terminach:
– od 9 września do 20 września 2019 r.
– od 23 września do 4 października 2019 r.