7 marca 2019

VIII Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w Szkole”

Wzorem lat ubiegłych, Polski Komitet Normalizacyjny, we współpracy z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 15 marca 2019 roku organizuje VIII Ogólnopolską Konferencję „Normalizacja w Szkole”. W tym roku tematem wiodącym są: „Normy + miasto = Smart City”. Celem konferencji jest ukazanie norm jako narzędzia zapewniającego:

  • upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  • zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  • zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych w kontekście wprowadzenia normalizacji w nowych podstawach programowych nauczania w szkołach zawodowych.

Konferencja przeznaczona jest dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pracowników organów prowadzących placówki i organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Podczas Konferencji, odbędzie się także podsumowanie siódmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych „Normalizacja i ja”. Zadaniem nauczycieli było opracowanie scenariusza lekcji. Uczniowie mogli nadsyłać prace w trzech kategoriach: esej, film, grafika. Zarówno konferencja jak i konkurs objęte są patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Serdecznie zapraszam Pana Kuratora do udziału w Konferencji oraz uprzejmie proszę o rozpowszechnienie informacji o konferencji w środowisku oświatowym. Więcej informacji znajduje się na portalu edukacyjnym PKN „Wiedza”: https://goo.gl/dAJcdF

Załączniki

Program konferencji
Data: 2019-03-07, typ pliku: PDF, rozmiar: 200 KB