7 marca 2019

Konferencja warsztatowa eTwinning „Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjno-​komunikacyjnych”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach zaprasza nauczycieli szkół podstawowych z województwa świętokrzyskiego na bezpłatną konferencję warsztatową eTwinning Nowoczesna edukacja z wykorzystaniem technologii informacyjno-​komunikacyjnych. Konferencja odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. w godzinach 9:00 – 17:15 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach (ul. Gimnazjalna 1, 26–052 Nowiny). Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o  nowoczesnych narzędziach TIK w edukacji (bezpłatne narzędzia online i aplikacje na tablicę interaktywną, roboty LEGO), poznają sposoby na ich wykorzystanie podczas swoich zajęć lekcyjnych oraz będą mieli szansę na zapoznanie się z ofertą europejskiego programu eTwinning.

W konferencji mogą wziąć udział nauczyciele każdej specjalności pracujący w szkołach podstawowych z terenu woj. świętokrzyskiego.

Organizatorzy zapewniają udział w praktycznych warsztatach, materiały szkoleniowe oraz certyfikaty uczestnictwa. Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą laptopa z możliwością podłączenia do sieci internetowej WIFI.

Podstawowym warunkiem zakwalifikowania się na wydarzenie jest REJESTRACJA w programie eTwinning (uwaga: nie jest to zgłoszenie na konferencję) pod adresem https://​www​.etwinning​.net/​p​l​/​p​u​b​/​p​r​e​r​e​g​i​s​t​e​r​.​cfm (rejestracja przebiega w dwóch etapach: wstępnym i właściwym po odebraniu e‑maila – dokończenie rejestracji). Zgłoszenia na konferencję przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy (zielony odnośnik „Zarejestruj się na wydarzenie”), liczba miejsc jest ograniczona, termin rejestracji upływa w dniu 25 marca 2019 r.

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ: http://​konferencje​.frse​.org.pl/register/12343/lang:pl