6 marca 2019

Sprawozdanie z II Świętokrzyskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców

W dniu 28 lutego 2019 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Kielcach odbyła się II Świętokrzyska Regionalna Konferencja Rad Rodziców zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Kielcach we współpracy z Fundacją „Rodzice Szkole”. W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół/placówek, nauczyciele, przedstawiciele Rad Rodziców i inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.

Spotkanie otworzyła Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Pani Katarzyna Nowacka, podkreślając znaczenie współpracy szkoły z rodzicami i rolę jaką w tych relacjach odgrywają Rady Rodziców. Następnie, głos zabrała Pani Teresa Daszkowska, zastępca Dyrektora Biura Wojewody Świętokrzyskiego, nawiązując do roli Rad  Rodziców w życiu szkół.

W trakcie konferencji zostały poruszone następujące zagadnienia:

  • Miejsce i rola Rad Rodziców w polskim systemie oświaty, w świetle obowiązujących regulacji prawnych, Wojciech Starzyński, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”.
  • Dyrektor szkoły – partner i sojusznik Rady Rodziców w budowaniu współpracy wszystkich uczestników życia szkolnego oraz tworzenia i realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, Mirosława Grzemba- Wojciechowska, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”.
  • Gospodarka Finansowa Rad Rodziców, Krzysztof Zuba, Pełnomocnik Fundacji „Rodzice Szkole”.