14 marca 2019

Świętokrzyski Kongres Zawodowy

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Zawodowych,
Szkół Podstawowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych,
Organy Prowadzące, Pracodawcy,
Nauczyciele, Doradcy Zawodowi

Serdecznie zapraszamy do udziału w Świętokrzyskim Kongresie Zawodowym, który odbędzie się 20 marca 2019 r. o godz. 10.00 w Targach Kielce, ul. Zakładowa 1, Sala OMEGA.

Organizator: Wojewoda Świętokrzyski i Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach

Współorganizator: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Centrum Informatyczne Edukacji

Uczestnicy Kongresu: lokalni i regionalni Pracodawcy reprezentujący branże, w których kształcą szkoły w danym województwie oraz branże strategiczne dla rozwoju regionu, Dyrektorzy szkół, Organy prowadzące, Wojewódzkie rady rynku pracy, Izby rzemieślnicze, Urzędy pracy, Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego, środowiska związane z kształceniem branżowym, szkoły wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego, członkowie Sektorowych rad ds. kompetencji.

Celem Kongresu będzie upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w znowelizowanym prawie oświatowym.

Kongres odbędzie się pierwszego dnia Giełdy Szkół i Uczelni. Podczas wydarzenia placówki zaprezentują swoją ofertę, z którą będą mieli okazję zapoznać się uczniowie z regionu.

Osobami do kontaktu są:

Termin zgłaszania do 15 marca 2019 do godziny 10.00.

Formularz rejestracyjny Świętokrzyski Kongres Zawodowy:

PARKING WIELOPOZIOMOWY DLA UCZESTNIKÓW – MAPKA

 

Załączniki

Harmonogram spotkania
Data: 2019-03-05, typ pliku: DOCX, rozmiar: 17 KB