5 marca 2019

Ogólnopolski Turniej Językowy

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie działające w partnerstwie z Fundacją I Liceum we Włoszczowie oraz Fundacją Centrum Edukacji dla Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Językowym wpisanym na listę konkursów przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Patronat honorowy nad turniejem sprawują: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Włoszczowski.

Turniej jest adresowany do uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i uczniów szkoły średniej z terenu całej Polski.

Regulamin Turnieju, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych jest do pobrania www.1-lo.pl w zakładce Konkursy.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu:
1. Bożena Kaczor, tel. 698 179 118, e‐mail: b.kaczor@1-lo.pl,
2. Magdalena Kuterasińska, tel. 606 895 210, e‐mail m.kuterasinska@1-lo.pl