5 marca 2019

Dzień Nowych Technologii w Edukacji

21 marca 2019 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej po raz drugi zorganizuje Dzień Nowych Technologii w Edukacji (DNTE).

Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-​komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet.

Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, a także rodzice. W wydarzeniu mogą uczestniczyć także wszystkie osoby zafascynowane nowymi technologiami.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-​badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem nowych technologii w edukacji.

W ramach wydarzenia MEN rekomenduje organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazów, zajęć warsztatowych, prezentacji multimedialnych, gier i zabaw, projekcji filmów, spotkań oraz pokazowych lekcji dla dzieci i dorosłych.

Ogólnopolska inauguracja II edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum Integracyjne w Stargardzie (Osiedle Zachód A5). Na uczestników wydarzenia czekają specjalne pokazy nowoczesnych technologii informacyjno-​komunikacyjnych.

W związku z obchodami Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN ogłasza konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród podmiotów zarejestrowanych jako Organizator. Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia.

Podmioty zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu, uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://​ankiety​-sio​.men​.gov​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​?​r​=​s​u​r​v​e​y​/​i​n​d​e​x​&​s​i​d​=​2​7​5​5​2​2​&​n​e​w​t​e​s​t​=​Y​&​l​a​n​g=p.

Termin zgłoszeń upływa 20 marca.

Załączniki

Regulamin wydarzenia
Data: 2019-​03-​05, rozmiar: 22 KB