4 marca 2019

Licea ogólnokształcące – rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy liceów ogólnokształcących
w województwie świętokrzyskim,

w związku z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół w roku szkolnym 2019/2020 zwracam się z prośbą Państwa Dyrektorów liceów ogólnokształcących o wypełnienie poniższej ankiety on-line.

Proszę o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 8 marca 2019 r. do godz. 16.00.

W przypadku pytań czy wątpliwości proszę o kontakt z Panem Maciejem Długoszem, Z-cą Dyr. Wydziału Organizacji i Rozwoju Edukacji, tel. 41 342 16 29.

Ankieta on-line

Powyższa ankieta umożliwia umieszczenie do trzech informacji dotyczących profili tworzonych klas, w
przypadku większej liczby tworzonych profili, proszę o wypełnienie ankiety po raz kolejny.

Świętokrzyski Kurator Oświaty
Kazimierz Mądzik