4 marca 2019

Informacja o realizacji monitorowania za luty 2019 r.

Dane dotyczące liczby szkół i placówek, które wypełniły ankiety monitorowania: