1 marca 2019

Konkurs plastyczny „Olimpijskie Stulecie”

Polski Komitet Olimpijski zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym „Olimpijskie stulecie” organizowanym w ramach Stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego 1919-2019 pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

Konkurs organizowanych jest w dwóch kategoriach: uczniowie klas IV-VI i uczniowie klas VII-VIII.

Celami konkursu są:

1. upowszechnianie wiedzy o historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
2. upowszechnienie wiedzy o historii letnich i zimowych igrzysk olimpijskich,
3. promowanie zasad fair play i idei olimpijskiej,
4. promowanie aktywności sportowej i artystycznej w środowisku szkolnym.

Ambasadorami konkursu są: Anita Włodarczyk i Zbigniew Bródka.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie: www.olimpijski.pl