27 lutego 2019

Wojewódzki konkurs plastyczny „Impresje plastyczne – utwory Stanisława Moniuszki”

W 2019 r. przypada 200. rocznica urodzin Stanisława Moniuszki. Kuratorium Oświaty w Kielcach postanowiło upamiętnić postać wybitnego kompozytora i zachęcić uczniów województwa świętokrzyskiego do wzięcia udziału w konkursie dotyczącym życia i twórczości Stanisława Moniuszki – „Ojczyzno… Matko Moja Miła! – Stanisław Moniuszko – Rycerz Niepodległości”.

Konkurs, w zależności od wieku uczniów, będzie realizowany w formie plastycznej oraz testu wiedzy o kompozytorze i jego dorobku artystycznym. Pierwszym działaniem w ramach organizowanego konkursu będzie Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Impresje plastyczne – utwory Stanisława Moniuszki”.  

Serdecznie zachęcamy uczniów klas I-IV szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym realizowanym z okazji obchodów Roku Moniuszkowskiego. Szczegóły na temat warunków konkursowych i klauzula informacyjna są w załącznikach. Informacje o pozostałych działaniach w ramach konkursu będą przekazywane na bieżąco.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy pytania kierować do wizytatora Kuratorium Oświaty Piotra Zimocha telefon: 41 3421536; e-mail: piotr.zimoch@kuratorium.kielce.pl

Załączniki

Regulamin konkursu
Data: 2019-03-01, typ pliku: PDF, rozmiar: 0 B
Obowiązek informacyjny
Data: 2019-03-01, typ pliku: PDF, rozmiar: 282 KB