27 lutego 2019

Etap regionalny konkursu „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”

W dniu 22 lutego 2019 r. pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i naukowym patronatem Rektora Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, Okręgowy Inspektorat Pracy przeprowadził regionalny etap ogólnopolskiego konkursu Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Poznaj swoje prawa w pracy”. W konkursie uczestniczyło 56 uczniów z 28 szkół średnich z województwa świętokrzyskiego. Laureatami konkursu zostali uczniowie: Karina Kowalska, Agata Biernat i Barbara Sendek.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” przebiega w trzech etapach: szkolnym, regionalnym i centralnym. Jest organizowany dla uczniów szkół technicznych i licealnych, które przystąpiły do programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”. Celem programu i konkursu jest popularyzacja wiedzy dotyczącej ochrony pracy, w tym przepisów bhp. W roku szkolnym 2017/2018 do programu przystąpiło 30 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa świętokrzyskiego. Jesienią 2018 roku w szkołach przeprowadzone zostały eliminacje szkolne, w których uczestniczyło 880 uczniów.

Nad przebiegiem regionalnego etapu czuwała Okręgowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem nadinspektora pracy Tomasza Barańskiego, w której skład wchodzili: Dorota Dulęba – młodszy inspektor pracy, Luiza Błoniarz – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, dr Łukasz Baratyński – z WSEPiNM oraz Stanisław Golmento – główny specjalista OIP w Kielcach. Komisja dokonała oceny 56 testów wiedzy składających się z pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz wyłoniła laureatów trzech pierwszych
miejsc i wyróżnionych.

Pierwsze miejsce w etapie regionalnym konkursu zajęła : Karina Kowalska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie, II miejsce Agata Biernat z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kielcach, III miejsce Barbara Sendek z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Uczennice będą reprezentować województwo świętokrzyskie podczas etapu centralnego, który odbędzie się w IV br. w Warszawie.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w formie sprzętu elektronicznego (power audio, głośniki mobilne) ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz upominki przez Kuratorium Oświaty w Kielcach. Kolejnych pięć osób wyróżniono upominkami Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. Dla pozostałych uczestników przekazano dyplomy za udział i upominki. Nauczyciele otrzymali listy gratulacyjne i upominki Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach dla trzech uczniów ufundował promesy na bezpłatne studiowanie na uczelni w kolejnym roku akademickim.

Nagrody, wyróżnienia, dyplomy i promesy wręczyli: Katarzyna Nowacka – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Jan Jóźwik – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy oraz dr Krzysztof Wątorek – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach.

Na zakończenie spotkania Pan Jan Jóźwik przekazał gratulacje dla laureatów, a pozostałym uczestnikom i nauczycielom złożył serdeczne podziękowania za udział w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy.