27 lutego 2019

Ogólnopolski Turniej Językowy

I Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego we Włoszczowie działające w partnerstwie z Fundacją I Liceum we Włoszczowie oraz Fundacją Centrum Edukacji dla Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Językowym.

Turniej odbywa się pod patronatem merytorycznym Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Patronat honorowy nad turniejem sprawują: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Starosta Włoszczowski.

Turniej jest adresowany do uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i uczniów szkoły średniej z terenu całej Polski.

Regulamin Turnieju, karta zgłoszenia do udziału w przedsięwzięciu oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne poniżej.

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy konkursu:

  1. Bożena Kaczor, tel. 698 179 118, e-mail: b.kaczor@1-lo.pl,
  2. Magdalena Kuterasińska, tel. 606 895 210, e-mail m.kuterasinska@1-lo.pl

Załączniki

Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Językowego
Data: 2019-02-27, typ pliku: DOCX, rozmiar: 70 KB