26 lutego 2019

Weź udział w konferencji o wspieraniu jakości edukacji włączającej w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje międzynarodową konferencję podsumowującą pierwszą fazę projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną końcowe rekomendacje dotyczące działań, które będą służyć podnoszeniu jakości edukacji włączającej w Polsce.

Konferencja odbędzie się 5 marca 2019 r. w godz. 9:00–16:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3).

Rekrutacja odbywa się przez stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Podczas wydarzenia zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne oraz tłumaczenie na polski język migowy.

Zachęcamy do udziału.

Źródło: www.men.gov.pl