13 marca 2019

Zawody sportowo-​obronne dla klas mundurowych

Szanowni Państwo,

Kuratorium Oświaty w Kielcach wraz z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym planują w dniu 28.05.2019 r. od godz.10.00 na strzelnicy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach  (ul. Kusocińskiego 51) oraz terenach przyległych (Stadion Leśny  w Kielcach), zorganizowanie zawodów sportowo-​obronnych dla klas mundurowych. Zawody zostały objęte honorowym patronatem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek. 

Głównymi celami zawodów będą: 

  • wyłonienie najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej do reprezentowania województwa świętokrzyskiego w V Centralnym Zlocie Klas Mundurowych ŻAGAŃ-​2019, który odbędzie się w ostatnim tygodniu września w Żaganiu, a przeprowadzony zostanie przez 11. Dywizję Kawalerii Pancernej,
  • kształtowanie w środowisku młodzieży szkolnej postaw patriotycznych i popularyzowanie służby wojskowej,
  • kształtowanie umiejętności i cech niezbędnych do współdziałania w zespole oraz przydatnych w realizacji zadań o charakterze obronnym,
  • integracja młodzieży z klas mundurowych,
  • wymiana doświadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące zawodów znajdują się w regulaminie umieszczonym poniżej. Zgłoszenia do zawodów (skany) należy przesyłać na  adres: lukasz.​maj@​kuratorium.​kielce.​pl do dnia 5.04.2019 r. 

Serdecznie zapraszam do udziału wszystkie szkoły z województwa świętokrzyskiego, prowadzące klasy mundurowe.

 

Świętokrzyski Kurator Oświaty

Kazimierz Mądzik

Załączniki

zgłoszenie drużyny na zawody
Data: 2019-​02-​26, rozmiar: 14 KB
Regulamin eliminacji wojewódzkich 2019
Data: 2019-​02-​26, rozmiar: 27 KB
Załącznik nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Data: 2019-​02-​26, rozmiar: 14 KB