25 lutego 2019

II Ogólnopolskie Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku

II Ogólnopolskie Forum Edukacji Osób z Niepełnosprawnością Narządu Wzroku, organizowane 29 marca 2019 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie, dedykowane jest osobom i instytucjom, które wspierają kształcenie osób z dysfunkcją wzroku, kierują dalszą drogą ich kształcenia, a także zawodowo zajmują się edukacją i rewalidacją osób niewidomych i słabo widzących lub interesują się tym zagadnieniem.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 20 marca 2019.

Szczegółowe informacje: http://www.blind.krakow.pl/aktualnosci,wpis,29_marca_2019___ii_ogolnopolskie_forum_edukacji_osob_z_niepelnosprawnoscia_narzadu_wzroku,787.html