31 stycznia 2006

Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu IV Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Finał odbędzie się 11 marca (sobota) 2006 r. o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 16 w Kielcach os. Barwinek 31.

Dyrekcje szkoły (nauczyciela uczącego) proszę o przesłanie na adres:

Iwona Oborska
SODMiDN w Kielcach
25-432 Kielce, ul. H. Sawickiej 42

informacji o uczniu:

  • imię nazwisko,
  • data (dzień, miesiąc, rok) i miejsce urodzenia,
  • klasa,
  • nazwa szkoły, miejscowość, gmina

oraz imię nazwisko nauczyciela uczącego (celem przygotowania zaświadczenia o udziale w finale konkursu chemicznego).

Do pobrania: Lista uczniów zakwalifikowanych do III etapu IV Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie prosimy kierować do Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach