19 lutego 2019

PILNE! Ankieta on‐​line dotycząca procedury wejścia w spór zbiorowy

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół samodzielnych
oraz zespołów szkół i placówek oświatowych,

Proszę o wypełnienie ankiety on‐​line dotyczącej procedury wejścia w spór zbiorowy.

Termin wypełnienia ankiety: 19 lutego 2019 do godziny 13.30

W razie zapytań proszę o kontakt pod nr tel. 41 342 17 83.

Adres ankiety on‐​line: https://​goo​.gl/​f​o​r​m​s​/​C​Q​j​f​X​v​s​T​A​3​l​k​w​d​IA3

Świętokrzyski Wicekurator Oświaty
Katarzyna Nowacka