19 lutego 2019

Konkurs „100 lat Policji”

Z uwagi na przypadającą w tym roku 100. rocznicę utworzenia Policji Państwowej kierownictwo polskiej Policji zaplanowało szereg przedsięwzięć o charakterze artystycznym, którymi pragnie uświetnić obchody 100-lecia Policji w całym kraju i podkreślić jej ważną rolę w kreowaniu bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych.

Jedną z takich inicjatyw jest Ogólnopolski Festiwal Form Teatralnych, Literackich, Filmowych i Malarskich „100 lat Policji”, którego organizatorami są Biuro Komunikacji Społecznej KGP, Biuro Historii i Tradycji Policji KGP oraz Gabinet Komendanta Głównego Policji.

Celem konkursu jest upowszechnianie oraz popularyzacja wiedzy o zadaniach, misji i etosie polskiej Policji, a także kształtowanie pozytywnych postaw niezbędnych w integracji społeczności policyjnej oraz kreowanie pozytywnego wizerunku największej formacji mundurowej w Polsce.

Organizatorem Etapu Wojewódzkiego konkursu jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 kwietnia 2019 r. (decyduje data wpływu do KWP w Kielcach).

Osobą wyznaczoną do kontaktów roboczych jest: Elżbieta Pryciak – specjalista ds. funduszy pomocowych Wydziału Komunikacji Społecznej i Prezydialnego KWP w Kielcach, tel. 41 349 20 84, e-mail. elzbieta.pryciak@ki.policja.gov.pl.

Szczegóły dotyczące zasad i warunków konkursu zawarte są w Regulaminie Konkursu (w załączniku poniżej).

Załączniki

Regulamin konkursu" 100 lat Policji"
Data: 2019-02-19, typ pliku: PDF, rozmiar: 10 MB