18 lutego 2019

Nowe SIO. Wprowadzone 18 lutego 2019 zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Dane zbiorcze:

  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o przeciętnym wynagrodzeniu nauczyciela w placówkach prowadzonych przez organy inne niż JST/​Minister
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych kosztach wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami oraz osób pełniących obowiązki nauczyciela zatrudnionych na umowy cywilnoprawne
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o wynagrodzeniach osób na stanowiskach pedagogicznych (organy wykonujące zadania z zakresu oświaty)
  • Rejestracja, modyfikacja, usunięcie danych o doskonaleniu nauczycieli

Uczniowie:

  • Dodanie możliwości filtrowania danych po statusie przypisania do oddziału dodatkowego