18 lutego 2019

Ustalanie planu sieci szkół od 1 września 2019 r.

12 lutego br. minister Anna Zalewska skierowała list do samorządowców z całej Polski. Przypomniała w nim, że zgodnie z przepisami ustawowymi, przyjętymi w roku 2016, jednym z ważnych zadań stojących przez radami gmin i radami powiatów jest ustalenie nowych planów sieci szkół od 1 września 2019 r.

Minister edukacji przypomniała o najważniejszych zmianach w systemie edukacji, które zostały zaplanowane na rok 2019: – W bieżącym roku zakończy się kolejny etap zmian w polskim systemie edukacji. Sfinalizowany zostanie proces wygaszania kształcenia na poziomie gimnazjalnym. Pierwsi absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych opuszczą mury swoich szkół, a dalsze kształcenie będą kontynuować w 4–letnich liceach ogólnokształcących i 5‑letnich technikach lub branżowych szkołach I stopnia.

Szefowa MEN poinformowała również, że Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół: – Plany te powinny uwzględniać wszystkie ww. zmiany, w tym przekształcenia szkół, które dokonają się z początkiem roku szkolnego 2019/​2020. Wzorem roku 2017, aby Państwa wesprzeć w realizacji tego zadania, przygotowaliśmy przykładowe uchwały w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, ponadpodstawowych i specjalnych.

Źródło: www​.men​.gov​.pl

Załączniki

List Minister Edukacji Narodowej do samorządów
Data: 2019-​02-​18, rozmiar: 2 MB
Ustalanie planu sieci szkół
Data: 2019-​02-​18, rozmiar: 13 KB
Załącznik do uchwały rady gminy
Data: 2019-​02-​18, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 1 do uchwały rady powiatu
Data: 2019-​02-​18, rozmiar: 28 KB
Załącznik nr 2 do uchwały rady powiatu
Data: 2019-​02-​18, rozmiar: 21 KB