15 lutego 2019

Konferencja popularnonaukowa – Polskie Państwo Podziemne na Kielecczyźnie

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają do udziału w konferencji popularnonaukowej Polskie Państwo Podziemne na Kielecczyźnie
Colloquium III: Partyzanccy dowódcy
Konferencja odbędzie się 19 lutego 2018 r. (wtorek) w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek
Historia” przy ul. Warszawskiej 5 w Kielcach.

Program:
– godz. 10.00 – dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys – rozpoczęcie obrad
– godz. 10.15 – Marzena Grosicka (Delegatura IPN w Kielcach) – Stanisław Jagiełło –
szef Okręgu III Batalionów Chłopskich
– godz. 10.35 – Tomasz Pietrzykowski (Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych 51
Pułku Piechoty Strzelców Kaniowskich) – Cień „Szarego” – Zygmunt Kiepas „Krzyk”
– godz. 10.55 – Robert Piwko (Delegatura IPN w Kielcach) – Kpt. Ignacy Zarobkiewicz
„Swojak” – dowódca I batalionu 2 Pułku Piechoty Legionów AK
– godz. 11.15 – przerwa kawowa
– godz. 11.30 – dr Marek Jedynak (Delegatura IPN w Kielcach) – Ppłk Antoni
Wiktorowski „Kruk”, dowódca 2 Pułku Piechoty Legionów AK
– godz. 11.50 – Renata Ściślewska-Skrobisz (Warszawa) – Mjr cc. Eugeniusz Kaszyński
„Nurt”, ostatni dowódca 2 Pułku Piechoty Legionów AK
– godz. 12.10 – dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (Delegatura IPN w Kielcach) – Por.
Franciszek Jaskulski „Zagończyk”. Konspirator, partyzant, dowódca zgrupowania
AK/WiN
– godz. 12.30 – podsumowanie i zakończenie obrad