15 lutego 2019

Konferencja Edukacja z Informatyką

Zachęcamy do udziału w konferencji Edukacja z Informatyką organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Wydarzenie odbędzie się w poniedziałek, 11 marca 2019 r. na PGE Narodowym w Warszawie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Przedsięwzięcie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli każdego szczebla oraz przedstawicieli Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli. Udział w konferencji można zgłosić za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie https://​www​.webankieta​.pl/​a​n​k​i​e​t​a​/​3​6​7​0​3​7​/​e​d​u​k​a​c​j​a​-​w​-​i​n​f​o​r​m​a​t​y​c​e​.​h​tml. Liczba miejsc ograniczona.

Tematem przewodnim konferencji będzie prezentacja jakościowej zmiany w edukacji, wynikającej z podstawy programowej w zakresie wykorzystania nowych technologii w nauczaniu. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z ofertą programów cyfryzacji dla szkół oraz wziąć udział w sesjach tematycznych poświęconych praktycznemu wykorzystaniu nowych technologii w edukacji. Jedna z sesji odbędzie się w Mobilnym Centrum
Edukacyjnym FRSE – nowoczesnej ciężarówce edukacyjnej i przestrzeni dydaktycznej dla nauczycieli.

Podczas trwania wydarzenia dostępny będzie punkt informacyjny Erasmus+, programu z którego w ciągu siedmiu lat skorzysta 4 mln osób w całej Europie oraz 125 tysięcy instytucji.

Załączniki

Program Konferencje Regionalne FRSE
Data: 2019-​02-​15, rozmiar: 2 MB