14 lutego 2019

Lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego X Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Papież Słowianin”

Wojewódzka Komisja Konkursu „Papież Słowianin” zakwalifikowała do II etapu Konkursu 12 uczniów.

Przypominamy, iż etap wojewódzki zgodnie z Regulaminem Konkursu zaplanowano na dzień 6 marca 2019 r.(środa), godzina 12:00 w Publicznym Gimnazjum Samorządowym im. Noblistów Polskich w Kazimierzy Wielkiej, ul. Szkolna 22.

Na etapie wojewódzkim uczeń rozwiązuje test obejmujący wiedzę zaproponowaną w literaturze, o której mówi §7 Regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego dla Uczniów Dotychczasowych Gimnazjów „Papież Słowianin”. Czas pisania testu wynosi 100 minut.

Załączniki

Papież Słowianin- lista osób zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego
Data: 2019-02-14, typ pliku: XLS, rozmiar: 37 KB