7 marca 2006

Dodatkowy laureat Konkursu Matematycznego po rozpatrzeniu odwołań

Do pobrania: dane laureata Konkursu Matematycznego po rozpatrzeniu odwołania

Wszelkie pytania i wątpliwości w tej sprawie prosimy kierować do Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach