12 lutego 2019

Zaproszenie na bezpłatne badania słuchu dzieci i młodzieży ze szkół i placówek województwa świętokrzyskiego

Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 30 zaprasza na bezpłatne badania słuchu dzieci i młodzieży ze szkół i placówek województwa świętokrzyskiego, które będą przeprowadzone na terenie Placówki w dniach 12–13 lutego 2019 r. w godz. 10.00 – 16.00 w ramach Punktu Konsultacyjnego działającego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Słabosłyszących i Niesłyszących w Kielcach.