12 lutego 2019

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku, który można pobrać na stronie internetowej www​.pfpd​.org. Formularze można uzyskać także mailowo lub w siedzibie Fundacji.

Podstawą otrzymania dofinansowania jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 27.02.2019 r. (decyduje data wpłynięcia wniosku). Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Ogólne zasady przyznawania dofinansowania znajdują się na stronie: http://​www​.pfpd​.org/​?​p​=​1​787

O przyznaniu dofinansowania szkoły zostaną poinformowane telefonicznie przez PFPD „Maciuś” do 8 marca br.